Yudansha, 7 stycznia 2018

Na dobry początek roku sekcyjny trening Yudansha.