Cześć,

Skoro wszędzie słyszysz o RODO, to może jesteś ciekawy jak mają się regulacje RODO do strony internetowej Sakura Dojo. Oto kilka wyjaśnień:

„RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, skierowane jest do wszystkich podmiotów, które gromadzą lub wykorzystują dane osobowe osób fizycznych. Od 25 maja 2018 r. wszystkie firmy, urzędy, szkoły, organizacje pozarządowe (i nie tylko!) będą musiały przestrzegać jego wymogów. Nowa regulacja nie będzie dotyczyć jedynie tych, którzy przetwarzają dane osobowe w ramach czynności o czysto osobistym lub domowym charakterze.”

Więcej o RODO: https://www.mpit.gov.pl/strony/aktualnosci/przewodnik-po-rodo-dla-msp/

Strona Sakura Dojo (kokodo.pl) ma charakter czysto prywatny. Gromadzone i przetwarzane dane osobowe służą wyłącznie wzajemnej komunikacji użytkowników strony. Wobec tego nasza strona nie posiada funkcji  Inspektora Ochrony Danych. Za administratora danych osobowych należy uznać kojota (Krzysiek Choroszko), a tzw. procesorem firma Zenbox, na serwerach której hostowana jest nasza strona.

W procesie rejestracji na stronie prosimy o podanie imienia, nazwiska i adresu e-mail. Są to tak zwane zwykłe dane osobowe. Służą one jedynie do kontaktu z użytkownikami i wzajemnej identyfikacji użytkowników. Dane są przechowywane z pomocą systemu WordPress, który jest stale aktualizowany i zarządzany w celu możliwie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy. Dostęp do tych danych mają 2-3 osoby (instruktorzy dojo) posiadające uprawnienia administracyjne na stronie. Dane członków sekcji są przekazywane na zewnątrz sekcji wyłącznie na listach składek do Hombu Dojo i listach sporządzanych przy okazji wspólnie organizowanych wyjazdów.

Na stronie Sekcja/instruktorzy zamieszczamy imiona i nazwiska osób, które uzyskały w sekcji stopień mistrzowski. Zakres danych ujawnianych w ankiecie personalnej na tej stronie zależy od samych zainteresowanych.

Dodatkowo, na stronie i fanpage Sakura Dojo na portalu Facebook zamieszczane są zdjęcia ze wspólnych wydarzeń. Udzielenie zgody na publikację tego typu zdjęć jest częścią zasad sekcji, które musi zaakceptować każdy rejestrujący się na stronie lub rozpoczynający treningi. Na zdjęciach nie są maskowane twarze, itp. ale czasem ulegam prośbie o niepublikowanie zdjęć na których ktoś uważa, że wyszedł niekorzystnie.

Zwyczajowo, po  zakończeniu roku treningowego kasujemy konta osób, które przestały chodzić na treningi. Nie dotyczy to osób, które zadeklarowały chęć pozostania z nami w kontakcie. Jeżeli ktoś chce, aby skasować jego konto na stronie, proszę o kontakt, konto zostanie skasowane bezzwłocznie.

Reasumując:

  • Wiesz jakie dane przetwarzamy i w jakim celu
  • W każdej chwili możesz się zalogować na stronie i poprawić swoje dane
  • W każdej chwili skasujemy twoje dane jeśli tego zażądasz
  • Działamy zgodnie z prawem, przetwarzamy dane w konkretnym celu
  • Przetwarzamy niezbędne minimum danych
  • Chronimy twoje dane

Nasz Word Press używa także standardowych cookies śledzących związanych z użytkowaniem strony.