Soke Irie Yasuhiro i KoKoDo Ju Jutsu

Soke Irie Yasuhiro rozpoczął treningi sztuk walki w latach sześćdziesiątych, jako uczeń Shodai Soke Ryuho Okuyama, założyciela Hakko Ryu Ju Jutsu. W 1971  otrzymał tytuł Shihana i zaczął prowadzić treningi w Hakko Ryu Honbu Dojo w Omiya.

W 1977 Irie Sensei otrzymał najwyższy stopień w Hakko Ryu Ju Jutsu i  został uhonorowany przez Soke Ryuho Okuyama tytułem „Jodai” (stare japońskie określenie oznaczające „wartości rodu” /Castle value/). Tytuł ten jest nadawany wybranym shihanom, którzy prezentują nie tylko najwyższe umiejętności techniczne, ale także obdarzonym największym autorytetem. Irie Sensei był głównym instruktorem (szefem wyszkolenia) szkoły Hakko Ryu do 1993 roku. W latach 1995-2005 kontynuował nauczanie technik Hakko Ryu w ramach KoKoDo Renmei. W 1990 roku Soke Irie otworzył swoją KoKoDo Clinic, gdzie naucza i praktykuje m.in. akupunkturę i shiatsu.  W 2005 roku Irie Yasuhiro jako Shodai Soke oficjalnie ogłosił powstanie KoKoDo Ju Jutsu (The Way of the Imperial Light).

Nippon Budo KoKoDo Ju Jutsu jest zaawansowanym systemem samoobrony. Jako tradycyjna sztuka walki opiera się na aspektach fizycznych – szybkości, równowadze, dźwigniach i wykorzystaniu nacisku na punkty witalne. Korzenie szkoły wywodzą się z historii feudalnej Japonii, kiedy to podobne systemy walki były praktykowane przez warstwę samurajów. KoKoDo Ju Jutsu kładzie nacisk na grupę technik bazowych (kihon waza) wywodzących się z technik Daito Ryu. Są to pewne schematy ataku i obrony, które pozwalają uczniom zapoznać się z podstawami stylu. W oparciu o techniki kihon waza ćwiczone i rozwijane są techniki pochodne – henka waza.

KoKoDo Kyu Shin Kai

Organizacja KoKoDo Kyu Shin Kai (School of Understanding the Heart of KoKoDo Ju Jutsu) została powołana przez trzech shihanów (Shihan Etienne Beynaerts, Kaiden Shihan Ivo Belmans, Shihan Erik Melotte) z myślą o praktykowaniu tradycyjnego Ju Jutsu i kultywowaniu trzech podstawowych wartości: Przyjaźni, Szacunku, Harmonii. Organizacja powstała 30 marca 2005 roku. Jej celem jest nauczanie KoKoDo Ju Jutsu, zgodnie z nauką Soke Irie Yasuhiro.

Ryuho Okuyama i Hakko Ryu Ju Jutsu

Żeby lepiej zrozumieć genezę KoKoDo Ju Jutsu, warto zapoznać się z historią Hakko Ryu Ju Jutsu i Ryuho Okuyama:

Twórcą Hakko Ryu jest Okuyama Yoshihara urodzony 21 lutego 1901 r w rodzinie byłego samuraja. Początkowo ćwiczył techniki podstawowe w różnych szkołach sztuk walki oraz studiował tradycyjną medycynę wschodu. W wieku 26 lat, po spędzeniu 3 lat w Tokijskiej School of Information Government, Okuyama miał już nawiązanych wiele ważnych kontaktów. Dzięki temu poznał Shihana Toshimi Matsudę, który w tym czasie nauczał Daito-Ryu Aiki Ju Jutsu. Matsuda, który był uczniem twórcy Daito-Ryu, Shihana Somi Takedy, znalazł w Okuyamie znakomitego studenta i przekazał mu rozległą wiedzę o Daito-Ryu. Niezależnie od sztuk walki, Okujama praktykował także tradycyjną medycynę wschodu. Przy wielu okazjach, w czasie swoich podróży miał możliwość praktykować u wielu doświadczonych mistrzów. Jednym z nich był Ryuzan Hirayama z Shining Mountain Dojo. To od niego Okuyama nauczył się terapii Keiraku (stosującej meridiany ludzkiego ciała), Shiatsu (nacisków palcami), Amma (masażu) oraz stosowania diety. Okuyama miał także możliwość poznać inne niż Daito-Ryu sztuki walki. Trenował Hasegamako-Ryu Iai-jutsu (walka mieczem), Shuriken-jutsu (broń miotana), Jo-jutsu (kij), Kusarigama (sickle-chain), Nito-Ryu Ken-jutsu (miecz), So-jutsu (włócznia) oraz Kyu-jutsu (łuk).

W 1936 roku Okuyama został instruktorem Daito-Ryu i rozpoczął treningi u Shihana Somi Takedy. Tutaj poznawał Okuda (sekretne techniki) i wspomagał Takedę (wtedy już bardzo wiekowego) w pracach w jego Aiki Association. Okuyama zakończył swoją naukę u Takedy w 1938 roku i opublikował swój pierwszy tekst poświęcony sztukom walki, zatytułowany „Daito-Ryu Goshin Jutsu” (Daito – system samoobrony).

Będąc mistrzem zarówno sztuk walki jak i medycyny tradycyjnej, Okuyama chciał wykorzystać swoje umiejętności zarówno do zarabiania pieniędzy jak i służby swojemu krajowi. Skłoniło go to do sformułowania zasad własnego systemu ju jutsu. 1 czerwca 1941 Okuyama odbył Hakko-Ryu Kaiso Hokukusai (ceremonię proklamującą zgodnie z tradycją shintoistyczną powstanie szkoły Hakko-Ryu). Od tego dnia Okuyama przyjął przydomek „Ryuho”, co oznacza grzbiet smoka, a swój system nazwał Hakko-Ryu Ju Jutsu. Od tego czasu, aż do swojej śmierci w 1987 roku sensei Okuyama upowszechniał swój styl walki. Za jego życia ponad 70 000 ludzi uczestniczyło w treningach Hakko-Ryu w Honbu Dojo w Omiya oraz innych dojo w Japonii i na świecie.