Taikia_Japonia_2010

Relacja z sekcyjnego wyjazdu Nasu/Omiya/Tokyo/Kyoto - wybrane zdjęcia. Pełna relacja fotograficzna:
http://www.kokodo...Taikai2010 oraz w servisie video.