Staz_Warszawa_2010

Coroczny staż sekcyjny z shihanem Ivo Belmansem.