Staz_Warszawa_2009

Jak zwykle w międzynarodowej obsadzie, różni ludzie ludzie, różne sztuki walki.