Staz_Kijow_2011

Fotografie Kuby Wasiljewa z cudownego (jak zapewniaja wszyscy uczestnicy) spotkania treningowego w Kijowie.