Staz_Kijow_06_2012

Staż w Kijowie, to staż nad staże. Alicja namówiła część z nas na podróż drogą lądową i zwiedzanie Lwowa. Oto relacja.